• SPECIALIZAREA: BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

 

 

 

PROBA 2 – PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA

LUCRĂRII DE LICENŢĂ ARE LOC VINERI,

28.06.2013, ORA 9.00, SALA 81, PANDURI.

Programare susţinere

 

  • SPECIALIZAREA: CHIMIE

 

 

 

PROBA 2 – PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA

LUCRĂRII DE LICENŢĂ ARE LOC VINERI,

28.06.2013, ORA 9.00, SALA 84, PANDURI.

Programare sustinere