• SPECIALIZAREA: CHIMIA MEDIULUI

 

 

SECRETAR DE COMISIE: ŞEF LUCRĂRI DR. DANIELA BALA

 

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE:

JOI, 27 IUNIE 2013, ÎNTRE ORELE 10.00 – 16.00, ETAJ 2,

LA UNIVERSITATE, LABORATOR ELECTROCHIMIE.

 

 

  • SPECIALIZAREA: CHIMIE

 

SECRETAR DE COMISIE:  ŞEF LUCRĂRI DR. ADINA RĂDUCAN

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE

JOI, 27 IUNIE 2013, ÎNTRE ORELE 10.00 - 16.00,

LA UNIVERSITATE, ETAJ 2, CAMERA E 210.

 

  • SPECIALIZAREA: BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

 

SECRETAR DE COMISIE:  ASIST. DR. CLAUDIA-VALENTINA POPA

 

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE ÎN ZILELE:

MARŢI,        25 IUNIE 2013, ORELE 10.00 – 16.00

MIERCURI, 26 IUNIE 2013, ORELE  10.00 – 16.00

JOI,            27 IUNIE 2013, ORELE  10.00 – 16.00

ÎN PANDURI, LABORATOR 30 SAU 32.