MASTER  - BOLOGNA

 

Programul de studii : POLUAREA CHIMICĂ A MEDIULUI

 

SECRETAR COMISIE: ŞEF LUCRĂRI DR.CORINA BRADU

 

PREDAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE SE FACE PÂNĂ

JOI, 14 FEBRUARIE 2013, ORA 17,00 ÎN PANDURI, CORP A,

ETAJ I, LABORATOR 113 (LÂNGĂ P2).