LICENŢĂ

Sesiunea ianuarie-februarie 2013

La înscriere, absolvenţii vor depune următoarele:

-  copie legalizată a diplomei de bacalaureat;

-  cerere de înscriere (de la Secretariat);

-  fişă de lichidare;

-  2 fotografii tip buletin (sau paşaport) pe hârtie fotografică;

-  copie certificat de competenţă lingvistică.

 

DISERTAŢIE

Sesiunea ianuarie-februarie 2013

Înscrieri (la Secretariat)  - 14 – 18 ianuarie 2013

La înscriere, absolvenţii vor depune următoarele:

- copie legalizată a diplomei de bacalaureat;

- copie legalizată a diplomei de licenţă;

- cerere de înscriere (de la Secretariat);

- fişă de lichidare;

- 2 fotografii tip buletin (sau paşaport) pe hârtie fotografică.