UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: CHIMIE

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. ADINA RĂDUCAN

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ  VINERI, 22 IUNIE 2012,

ÎNTRE ORELE 8.30 – 12.30 LA UNIVERSITATE, ETAJ 2, CAMERA 210.

 

 

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: CHIMIA MEDIULUI

SECRETAR DE COMISIE:  ASISTENT DR. GHEORGHIŢA MITRAN

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ VINERI 22 IUNIE 2012,

ÎNTRE ORELE 9.00–15.00, ÎN PANDURI (LA CĂSUŢĂ).

 

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

SECRETAR DE COMISIE:  ASISTENT DR. VALENTINA POPA

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ VINERI, 22 IUNIE 2012,

ÎNTRE ORELE 12.30 – 16.30 ÎN PANDURI, LABORATORUL 30.