D I S E R T A Ţ I E

SESIUNEA IUNIE 2012

Înscrieri (la Secretariat)          - 28 mai – 11 iunie 2012

Susţinerea disertaţiei - 15 – 30 iunie 2012

La înscriere, absolvenţii vor depune următoarele:

-          copie legalizată a diplomei de bacalaureat;

-          copie legalizată a diplomei de licenţă;

-          cerere de înscriere (de la Secretariat);

-          fişă de lichidare;

-          2 fotografii tip buletin (sau paşaport) pe hârtie fotografică;