UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

 

SPECIALIZAREA   CHIMIA  MEDIULUI

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

 

CHIMIE ANORGANICA

 

 1. 1. Compuşii cu hidrogenul ai halogenilor (HX), ai oxigenului (H2O2 şi H2O), ai azotului (NH3) şi fosforului (PH3)
 2. 2. Oxoacizii sulfului, azotului şi fosforului

Bibliografie

 1. Note de curs
 2. M. Negoiu, T. Roşu - Sulful, Ed. Universităţii Bucureşti, 2002, pag. 100-118,134-140,151-170,184-193
 3. D.Negoiu _ Tratat de chimie anorganică, vol.II, Ed.Tehnică, 1972, p. 321-326; 337-344; 618-620, 741-744; 770-783

 

 1. 3. Proprietati chimice fundamentale ale metalelor (stari de oxidare, caracter reducator)

Bibliografie

a)     Note de curs

b)    M.Brezeanu, E.Cristurean, A.Antoniu, D.Marinescu, M.Andruh – Chimia metalelor, Ed.Academiei, 1990, p.33-41; 73-75; 90-92

 

 1. 4. Metode generale de obţinere a metalelor

Bibliografie

a)     Note de curs

b)    M.Brezeanu, E.Cristurean, A.Antoniu, D.Marinescu, M.Andruh – Chimia metalelor, Ed.Academiei, 1990, p. 42-79

 

 

 

 1. 5. Metale grele potential toxice in sol (Cd, Pb, Zn)

Bibliografie:

 1. Note de curs.

 

 1. 6. Toxicologia Cd si Hg

Bibliografie:

1. M. Cotrau, Toxicologie, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, p. 92-94.

 

 

 

CHIMIE ORGANICA

 

 1. 1. Reguli de nomenclatura IUPAC pentru compusii organici cu functiuni simple

Bibliografie si precizari:

- derivati halogenati, alcooli si fenoli, aldehide si cetone, acizi carboxilici, nitroderivati, amine, se gasesc la fiecare clasa de compusi mentionati. M.Avram, vol.I, p: 407-408; 457-458; 488-489; Vol. II, p: 32-33; 80-81; 110-111; 210-211.

 

 1. 2. Izomeria geometrica si optica (enantiomerie)

Bibliografie si precizari:

Izomeria geometrica este tratata la capitolul alchene, iar cea optica (enantiomeria) la capitolul stereochimie. M.Avram, vol. I, p: 144-146; 369-401.

 

 1. 3. Reactii de aditie ale grupei carbonil

Bibliografie:

1. M. Avram, vol. II

 

 1. 4. Compusi heterociclici pentaatomici cu un heteroatom. Structura si caracter aromatic

Bibliografie:

 1. M. Avram, vol. II
 1. 5. Reactii de substitutie la arene

Bibliografie:

1. M. Avram, vol. I

 1. 7. Structura monozaharidelor. Exemple

Bibliografie:

1. M. Avram, vol. II

 

 

CHIMIE FIZICA

 

 1. 1. Interpretarea cinetico-moleculară a parametrilor ecuaţiei Arrhenius.
 2. 2. Semnificaţia molecularităţii şi ordinului de reacţie.

Bibliografie

        Dumitru Oancea "Modelarea cinetica a reacțiilor catalitice", editura All, 1998 pag 57-67 (din cap. 2.1)
 
 
 1. 3. Definirea indicilor statici de reactivitate în teoria orbitalelor moleculare Hückel. Utilizarea lor pentru descrierea toxicității si degradabilității poluanților

Bibliografie

V. Chiosa, I. Stanculescu, C. Mandravel, Structura moleculara, Ed. Univ. Buc., 2006, pg 90-91, 94-98

C. Mandravel, R. Stanescu Dumitru, V. Chiosa, Relații între structură proprietăți activitate biologică aplicate la poluanții industriali, Ed. Univ. Buc., 2003, 32-43.

 

 1. 4. Energia internă și entalpia unei reacții chimice
 2. 5. Sensul de evoluţie a unui proces fizico – chimic în raport cu potenţialul chimic.

Bibliografie

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică, Editura Universităţii Bucureşti, 2007, pag: 58 - 62; 146 – 149.

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică Aplicată în Biochimie, Editura Universităţii Bucureşti, 2000, pag: 53 – 57; 184 – 186;

 

CHIMIE ANALITICĂ

 

 1. 1. Solutii tampon de pH; definitie, discutarea sistemelor NH4+/NH3 si CH3COOH/CH3COO- in concentratii 1M;

Bibliografie:

C.Patroescu, E.Dimonie, D.Cruceru, Chimia Analitica, partea I, Echilibre chimice, Ed. Universitatii din Bucuresti, 1998 (pg. 77-81).

 

2. Alegerea reactivului titrant si a indicatorului de pH in titrarile acido-bazice;

Bibliografie:

L.Vladescu, Echilibre omogene in chimia analitica, Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 2003 (pg. 92-109).

 

 1. 6. Electrozi reversibili in raport cu ionul de hidrogen (electrodul de hidrogen; electrodul de sticla);

Bibliografie:

I.Gh.Tanase, Analiza instrumentala. Partea I. Tehnici si metode electrometrice, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, (p. 144-147; 156-161).

 

4. Legile absorbtiei luminii folosite in analiza cantitativa;

Bibliografie:

V.Gh.Dumitrescu, Analiza instrumentala. Metode spectrometrice, Editura Universitatii din Bucuresti, 1994, p. 110-121.

 

 

5. Influenta pH-ului asupra coefcientului de distributie a unei specii slab acid HX;

Bibliografie:

V.David, A.Medvedovici, Metode de separare si analiza cromatografica, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2008 (pg. 59-61).

 

 

 1. 6. Marimi fundamentale in cromatografie (retentie; eficienta; selectivitate; rezolutie).

Bibliografie:

V.David, A.Medvedovici, Metode de separare si analiza cromatografica, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2008 (pg. 138-140).

A.Medvedovici, F.Tache, Notiuni fundamentale si marimi caracteristice in cromatografie, Editura Universitatii din Bucuresti, 1997, p. 31-32; 34; 37; 48-52).

 

CHIMIE TEHNOLOGICA SI CATALIZA

 1. 1. Controlul emisiilor de poluanti in procesul de combustie – catalizatorul cu trei cai pentru depoluarea gazelor de post - combustie;

 1. 2. Fluide supercritice ca alternativa la solventi organici volatili.

Bibliografie:

1. A. Urda – Procese Ctalitice in Protectia Mediului, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005, cap. 5, p. 126-150

2. James Clark, Duncan Macquarrie (Eds.), Handbook of Green Chemistry and Technology, Blackwell Science Ltd., 2002, p. 482-500.