UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: CHIMIE

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. ADINA RĂDUCAN

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE ÎN ZILELE:

LUNI     6 FEBRUARIE 2012, ORELE   9,00 – 12,00

MARŢI  7 FEBRUARIE 2012, ORELE 14,00 – 17,00

LA UNIVERSITATE, ETAJ 2, CAMERA E 210.

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: CHIMIA MEDIULUI

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. MIHAIELA ROPOT

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ MARŢI

7 FEBRUARIE 2012, ORELE 12,00, PANDURI (LA CĂSUŢĂ).