D I S E R T A Ţ I E

SESIUNEA FEBRUARIE 2012

Înscrieri (la Secretariat) - 16 – 20 ianuarie 2012

Susţinerea Lucrării de Disertaţie - la departamente

 

La înscriere, absolvenţii vor depune următoarele:

  • copie legalizată a diplomei de bacalaureat;
  • copie legalizată a diplomei de licenţă;
  • cerere de înscriere (de la Secretariat);
  • fişă de lichidare;
  • 2 fotografii tip buletin (sau paşaport) pe hârtie fotografică;