UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: CHIMIE

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. ADINA RĂDUCAN

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ LA DATA DE 21 IUNIE 2011,

ÎN ZILELE DE LUNI – JOI, ORELE 12,00 – 14,00 LA UNIVERSITATE, ETAJ 2, CAMERA 210.

___________________________________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: CHIMIA MEDIULUI

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. MIHAIELA ROPOT

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ PE  23 IUNIE 2011,

ORA 14,00, PANDURI (LA CĂSUŢĂ).

___________________________________________________________________________________________________

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

SECRETAR DE COMISIE:  ASISTENT VALENTINA POPA

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ PE 21 IUNIE 2011,

ÎNTRE ORELE 10,00 – 15,00 ÎN PANDURI, LABORATOARELE 30, 32, 36.