D I S E R T A Ţ I E

SESIUNEA IUNIE 2011

Înscrieri (la Secretariat)        - 31 mai – 10 iunie 2011

Susţinerea disertaţiei - 15 – 30 iunie 2011

La înscriere, absolvenţii vor depune următoarele:

  • copie legalizată a diplomei de bacalaureat;
  • copie legalizată a diplomei de licenţă;
  • cerere de înscriere (de la Secretariat);
  • fişă de lichidare;
  • 2 fotografii tip buletin (sau paşaport) pe hârtie fotografică;