La înscriere, candidaţii vor depune la secretariat următoarele documente: 

  • Fișa de înscriere tip (de la Secretariat/site-ul facultăţii) - AICI
  • Diploma de licenţă – copie certificată conform cu originalul (se face de către secretariat);
  • Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul (se face de către secretariat);
  • Certificatul de naştere – copie certificată conform cu originalul (dacă nu se află la dosar);
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (dacă e cazul şi dacă nu se află la dosar);
  • Copie CI;
  • Fişa de lichidare* (de la Secretariat/site-ul facultăţii) - AICI 
  • Cerere pentru susținerea lucrării de disertație - AICI - se va transmite secretarului de comisie odată cu lucrarea de disertație și cu  prima pagină a raportului de similitudini obținut în urma verificării lucrării de către profesorul coordonator în platforma Turnitin. 
  •  Declarație de originalitate - AICI - se va transmite secretarului de comisie odată cu lucrarea de disertație 
  • Informare privind protecția datelor cu caracter personal - AICI 

 

Absolvenții trebuie sa completeze formularul privind datele de acces ale absolventilor prin accesarea link- ului absolventi.unibuc.ro

La înscriere la disertație, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală. 

 

*Avizarea fișei de lichidare se va realiza astfel:

- pentru Bibliotecă - de fiecare absolvent, la Biblioteca facultății – etaj I, Universitate, Bdul. Regina Elisabeta 4-12;

- pentru Serviciul Social - de secretariatul facultății, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe, precum și a listelor de debitori din anii terminali, transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 26.07.2024.

 

CALENDAR - PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE:

Programele de studii universitare de master

Biomolecule – Marți, 2 iulie  2024 , Sala SP1,  PANDURI, ORA 10:00  

Chimia medicamentelor și produselor cosmetice – Vineri, 5 IULIE 2024, Laboratorul 20, Panduri, ORA 10:00 


Chimia materialelor avansate (în limba engleză)  –  Vineri, 5 IULIE 2024 , Sala 15 ( Biblioteca CF),  parter - Decanat, Bdul. Regina Elisabeta 4-12, ORA 10:00