La înscriere, candidaţii vor depune la secretariat următoarele documente:

 • fișa de înscriere tip (de la Secretariat/site-ul facultăţii) - AICI 
 • diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul (se face de către secretariat);
 • 2 fotografii color realizate recent, numai pe hârtie fotografică, dim. ¾ cm, completate pe verso cu numele şi prenumele candidatului;
 • certificat de naştere – copie certificată conform cu originalul (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (dacă e cazul şi dacă nu se află la dosar);
  copie CI;
 • certificat de competenţă lingvistică – copie simplă (se face de către secretariat);
 •  fişă de lichidare* (de la Secretariat/site-ul facultăţii) - AICI
 •  Cerere pentru susținerea lucrării de licență - AICI - se va transmite cu lucrarea de licență  și cu  prima pagină a raportului de similitudini obținut în urma verificării lucrării de către profesorul coordonator în platforma Turnitin. 
 •  Declarație de originalitate - AICI - se va transmite cu lucrarea de licență 
 • Informare privind protecția datelor cu caracter personal - AICI 

Absolvenții trebuie să completeze formularul privind datele de acces ale absolvenților prin accesarea link-ului absolventi.unibuc.ro și să includă în dosarul de înscriere formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.

 

*Avizarea fișei de lichidare se va realiza astfel:

- pentru Bibliotecă - de fiecare absolvent, la Biblioteca facultății – etaj I, Universitate, Bdul. Regina Elisabeta 4-12;

- pentru Serviciul Social - de secretariatul facultății, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe, precum și a listelor de debitori din anii terminali, transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 26.07.2024.