CALENDAR ȘI INFORMAȚII privind înscrierea și desfășurarea examenului de disertație sesiunea IUNIE-IULIE 2023 AICI

 

Fișă de inscriere - descarcă aici

Fișă de lichidare - descarcă aici

Cerere pentru susținerea lucrării de disertație - descarcă aici - cererea se va depune odată cu lucrarea de disertație

Declarație de originalitate - descarcă aici - se va depune odată cu lucrarea de disertație

 

Regulamentul de organizare și desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență si master în Universitatea din București  - AICI

 

COMISII EXAMEN DISERTAŢIE sesiunile Iunie 2023 / Septembrie 2023 / Februarie 2024 AICI

 

Absolvenții trebuie sa completeze formularul privind datele de acces ale absolventilor prin accesarea link- ului absolventi.unibuc.ro

La înscriere la disertație, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.