CALENDAR ȘI INFORMAȚII privind înscrierea și desfășurarea examenului de disertație sesiunea FEBRUARIE 2023 AICI

Fișă de inscriere - descarcă aici

Fișă de lichidare - descarcă aici

Cerere pentru susținerea lucrării de disertație - descarcă aici - cererea se va depune odată cu lucrarea de disertație

Declarație de originalitate - descarcă aici - se va depune odată cu lucrarea de disertație

 

Regulamentul de organizare și desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență si master în Universitatea din București  - https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/03/Regulament-de-finalizare-studii-2022.pdf

 

COMISII EXAMEN DISERTAŢIE sesiunile Iunie 2022 / Septembrie 2022 / Februarie 2023 AICI 

 

Absolvenții trebuie sa completeze formularul privind datele de acces ale absolventilor prin accesarea link- ului absolventi.unibuc.ro

Absolvenții care se înscriu la examenul de DISERTAȚIE la secretariatul facultății în format fizic, trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.

Studenții absolvenți care se înscriu online trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale.