UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                                                           EXAMEN DE LICENŢĂ

Facultatea de Chimie

                                                                          SESIUNEA: IANUARIE -FEBRUARIE 2022

 

PROGRAMARE

Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență – JOI, 03.02.2022

Sala de Consiliu a Facultatii de Chimie

 

Programul de studii : CHIMIE FARMACEUTICĂ

Nr

Ora

Nume

Coordonator

1

10:00

***

Asist.. dr.   Anca TENCALIEC

Secretar comisie examen licenţă,

Lector dr. Teodora STAICU

 

Programul de studii : CHIMIE MEDICALĂ

 

Nr

Ora

Nume

Coordonator

1

11:00

***

Conf. dr.   Marin Micuț

Secretar comisie examen licenţă,

Lector dr. Petruța OANCEA

 

Programul de studii : CHIMIE

Nr

Ora

Nume

Coordonator

1

12:00

***

Lector dr. Teodora Staicu

2

12:15

***

Asist. dr. Anca Tencaliec

3

12:30

***

Lector dr. Sorana Ionescu

Secretari comisie examen licenţă,

Lector dr. Cătălin MAXIM

Lect. dr. Petruța OANCEA