CALENDAR ȘI INFORMAȚII privind înscrierea și desfășurarea examenului de disertație sesiunea FEBRUARIE 2022 aici 

 

Fișă de inscriere - descarcă aici

Fișă de lichidare - descarcă aici

Cerere pentru susținerea lucrării de disertație - descarcă aici - cererea se va depune odată cu lucrarea de disertație

Declarație de originalitate - descarcă aici - se va depune odată cu lucrarea de disertație

Declarație  studenți consimțământ informat - susținere examen - aici

Comisie Disertație - Programul de master Chimia medicamentelor și produselor cosmetice - aici 

 

Absolvenții trebuie sa completeze formularul privind datele de acces ale absolventilor prin accesarea link- ului absolventi.unibuc.ro

La înscriere la disertație, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.