CALENDAR ȘI INFORMAȚII privind înscrierea și desfășurarea examenului de licență sesiunea IANUARIE -FEBRUARIE 2022

Fișă de inscriere - descarcă aici 

Fișă de lichidare - descarcă aici 

Cerere pentru susținerea lucrării de licență - descarcă  aici - cererea se va depune odată cu lucrarea de licență 

Declarație de originalitate - descarcă aici - se va depune odată cu lucrarea de licență 

Declarație  studenți consimțământ informat  - aici 

Comisii finalizare studii -examen licență - sesiunea februarie 2022 - aici 

 

Absolvenții trebuie sa completeze formularul privind datele de acces ale absolventilor prin accesarea link- ului absolventi.unibuc.ro

Absolvenții care se înscriu la examenul de licență la secretariatul facultății în format fizic, trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.
 
Studenții absolvenți care se înscriu online trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale.