A N U N Ţ

MASTER - PREBOLOGNA

SPECIALIZAREA: CHIMIE TERAPEUTICĂ

 

SECRETAR DE COMISIE: LECTOR DR. ELIZA OPREA

 

 

DEPUNEREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE SE FACE PÂNĂ  VINERI 25.06.2010, ÎNTRE ORELE 9,00-13,00, ÎN PANDURI, LABORATORUL 36, CORP B.

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE PE DATA DE 29.06.2010, ORA 8,30, PANDURI, LABORATORUL DE CHIMIE ANORGANICĂ, CORPUL B, PARTER.


A N U N Ţ

MASTER – PREBOLOGNA

 

SPECIALIZAREA: CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI

 

SECRETAR DE COMISIE: LECTOR DR. EMILIA IORGULESCU

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE  SE FACE PÂNĂ VINERI 25.06.2010.

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE PE DATA DE 30.06.2010, ORA 10,00, AMFITEATRUL P1, PANDURI.

 


A N U N Ţ

MASTER – PREBOLOGNA

 

SPECIALIZAREA: MATERIALE MOLECULARE: SINTEZĂ,          

CARACTERIZARE FIZICO-CHIMICĂ ŞI CATALIZĂ

 

SECRETAR DE COMISIE: LECTOR DR. ADRIANA URDĂ

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE  SE FACE PÂNĂ  LUNI 28.06.2010, ÎN PANDURI (LA CĂSUŢĂ).

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE PE DATA DE  29.06.2010, ORA 9,00, SALA 103, PANDURI.

 


 

A N U N Ţ

MASTER – PREBOLOGNA

 

SPECIALIZAREA: OPTIMIZAREA CONTROLULUI CHIMICO-ANALITIC ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

SECRETAR DE COMISIE: ASIST.DRD. DANA POPA

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE  SE FACE PÂNĂ MARŢI, 29.06.2010, CATEDRA DE CHIMIE ANALITICĂ, ETAJ 1, LAB.16, PANDURI.

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE PE DATA DE  30.06.2010, ORA 10,00, LA CATEDRA DE CHIMIE ANALITICĂ, PANDURI.

 


A N U N Ţ

MASTER – PREBOLOGNA

 

SPECIALIZAREA: ENZIMOLOGIE APLICATĂ

 SECRETAR DE COMISIE: LECTOR DR. MIHAELA BULEANDRĂ

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE VINERI 25.06.2010, ORA 9,00, SP1, PANDURI.