UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

 

SPECIALIZAREA: CHIMIE

 

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. ADINA RĂDUCAN

 

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE ÎN PERIOADA 7-17.06.2010, ÎN ZILELE DE LUNI – JOI, ORELE 12,00 – 16,00 LA UNIVERSITATE, ETAJ 2, CAMERA 210.

 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

 

SPECIALIZAREA: CHIMIA MEDIULUI

 

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. MIHAIELA ROPOT

 

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ PE  18.06.2010, ORA 14,00, PANDURI (LA CĂSUŢĂ).

 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ţ

LICENŢĂ – BOLOGNA

SPECIALIZAREA: BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

 

SECRETAR DE COMISIE:  LECTOR DR. ELIZA OPREA

 

 

PREDAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SE FACE PE 16 ŞI 17 IUNIE 2010, ÎNTRE ORELE 9,00 – 13,00, ŞI PE DATA DE 18 IUNIE 2010, ÎNTRE ORELE 8,00 – 11,00 ÎN PANDURI, LABORATORUL 36, CORP B.