SPECIALIZAREA BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

(seria BOLOGNA)

- sesiunea iunie 2010 -

 

 

 

CHIMIE ANORGANICĂ

 

Compuşii cu hidrogenul ai halogenilor (HX), ai oxigenului (H2O2 şi H2O), ai azotului (NH3) şi fosforului (PH3)

Oxoacizii sulfului, azotului şi fosforului

Bibliografie

Note de curs

M. Negoiu, T. Roşu - Sulful, Ed. Universităţii Bucureşti,2002, pag. 100-118,134-140,151-170,184-193

D.Negoiu - Tratat de chimie anorganică, vol.II, Ed.Tehnică, 1972, p. 321-326; 337-344; 618-620, 741-744; 770-783

 

Proprietati chimice fundamentale ale metalelor (stări de oxidare, caracter reducător)

Bibliografie

Note de curs

M.Brezeanu, E.Cristurean, A.Antoniu, D.Marinescu, M.Andruh – Chimia metalelor, Ed.Academiei, 1990, p.33-41, 73-75, 90-92

 

Metode generale de obţinere a metalelor

Bibliografie

Note de curs

M.Brezeanu, E.Cristurean, A.Antoniu, D.Marinescu, M.Andruh – Chimia metalelor, Ed.Academiei, 1990, p.42-79

 

5. Compuşi coordinativi naturali ai fierului (II) şi fierului (III) (hemoglobina, mioglobina, hemeritrina)

Bibliografie

        Note de curs

 

6. Bioliganzi

Bibliografie

        Note de curs

 

 

 

CHIMIE ORGANICĂ

 

Reguli de nomenclatura IUPAC pentru compusii organic cu functiuni simple

Bibliografie si precizari:

- derivati halogenati, alcooli si fenoli, aldehide si cetone, acizi carboxilici, nitroderivati, amine, se gasesc la fiecare clasa de compusi mentionati. M.Avram, vol.I, p: 407-408; 457-458; 488-489; Vol. II, p: 32-33; 80-81; 110-111; 210-211.

 

Izomeria geometrica si optica (enantiomerie)

Bibliografie si precizari:

Izomeria geometrica este tratata la capitolul alchene, iar cea optica (enantiomeria) la capitolul stereochimie. M.Avram, vol. I, p: 144-146; 369-401.

 

      3. Reactii de aditie ale grupei carbonil

Bibliografie:

             M.Avram, vol. II

 

Aminoacizi proteinogenici: structură, clasificare, proprietăţi acido-bazice.

Nivele de organizare a structurii proteinelor: structura primară, secundară, terţiară şi cuaternară.

Nucleotide şi nucleozide. Structura primară a acizilor nucleici.

Bibliografie 4-6

1. I. Farcasanu, Gruia I. “Biochimie medicala”, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005

2. A.Gioaba, E.Popa “Biochimie Structurala” , Vol. I, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2004

 

 

CHIMIE FIZICĂ

 

Interpretarea cinetico-moleculară a parametrilor ecuaţiei Arrhenius.

Semnificaţia molecularităţii şi ordinului de reacţie.

Bibliografie

Dumitru Oancea "Modelarea cinetica a reactiilor catalitice", editura All, 1998 pag 57-67 (din capitolul 2.1)

 

Orbitale moleculare. Caracter liant şi antiliant

 Bibliografie

I. G. Murgulescu "Introducere in chimia fizica", vol. I,1, p. 427-432,

Ed. Academiei, Bucuresti, 1991.

 

Sensul de evoluţie a unui proces fizico – chimic în raport cu potenţialul chimic.

Bibliografie

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică, Editura Universităţii Bucureşti, 2007, pag: 146 – 149;

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică Aplicată în Biochimie, Editura Universităţii Bucureşti, 2000, pag: 184 – 186;

 

Efecte termice care însoţesc un proces fizico – chimic

Bibliografie

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică, Editura Universităţii Bucureşti, 2007, pag:58 - 62;

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică Aplicată în Biochimie, Editura Universităţii Bucureşti, 2000, pag: 53 – 57;

 

Relatia Nernst – semnificatie termodinamica si cinetica, aplicabilitate.

Bibliografie:

C. Bendic, V. Meltzer, C. Mihailciuc; Chimie Fizică-Structură şi spectroscopie moleculară, Termodinamică, Cinetică chimică, Electrochimie, Coloizi, Editura Universitaţii Bucureşti, 2005, Bucureşti; pg. 334-337 si 391-393

 

 

CHIMIE ANALITICĂ

 

 1. Solutii tampon de pH; definitie, discutarea sistemelor NH4+/NH3 si CH3COOH/CH3COO- in concentratii 1M

Bibliografie

L.Vladescu, Echilibre omogene in chimia analitica, Ed. Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 2003 (pg. 100;103-108).

 

2. Alegerea reactivului titrant si a indicatorului de pH in titrarile acido-bazice

Bibliografie

L.Vladescu, Echilibre omogene in chimia analitica, Ed. Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 2003 (pg. 109-112;142-145).

 

3. Electrozi reversibili in raport cu ionul de hidrogen (electrodul de hidrogen electrodul de sticla)

Bibliografie

A.F.Danet, Metode electrochimice de analiza, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1996, (p. 67-69; 54-56).

 

4. Legile absorbtiei luminii folosite in analiza cantitativa

Bibliografie

A.F.Danet, Metode instrumentale de analiza chimica, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1995, (p. 81-84).

 

5. Cromatografia de afinitate

Bibliografie

C.Liteanu, S.Gocan, A.Bold, Separataologie analitica, Ed. Dacia Cluj-Napoca 1981, (p. 262-268).

A.F.Danet, Metode instrumentale de analiza chimica, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1995, p. 266-272.

 

6. Electroforeza

Bibliografie

C.Liteanu, S.Gocan, A.Bold, Separataologie analitica, Ed. Dacia Cluj-Napoca 1981, (p. 393-397).

A.F.Danet, Metode instrumentale de analiza chimica, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1995, (p. 280-295).

 

 

CHIMIE TEHNOLOGICĂ ŞI CATALIZĂ

 

            1. Transferul de masa cu aplicatii in procese biotehnologice: uscarea, distilarea, rectificarea

Bibliografie:

           a. Curs Conf. R. Zavoianu

            b. A. Urda, E. Angelescu, I. Sandulescu, Chimie Tehnologica Generala

            c. E. A. Bratu, Operaţii unitare în ingineria chimică, vol. III capitolele referitoare la uscare, distilare, rectificare, Ed.Tehnică, 1984. - obligatorie

 

            2. Tratamentul biologic al apelor

Bibliografie:

            a. Curs Conf. R. Zavoianu

            b. A. Urda, E. Angelescu, I. Sandulescu, Chimie Tehnologica Generala