SPECIALIZAREA CHIMIE

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

(seria BOLOGNA)

- sesiunea iunie 2010 -

 

 

 CHIMIE ANORGANICĂ

 

Compuşii cu hidrogenul ai halogenilor (HX), ai oxigenului (H2O2 şi H2O), ai azotului (NH3) şi fosforului (PH3)

Oxoacizii sulfului, azotului şi fosforului

Bibliografie

Note de curs

M. Negoiu, T. Roşu - Sulful, Ed. Universităţii Bucureşti,2002 pag. 100-118,134-140,151-170,184-193

D.Negoiu _ Tratat de chimie anorganică, vol.II, Ed.Tehnică, 1972, p. 321-326; 337-344; 618-620, 741-744; 770-783

 

Proprietati chimice fundamentale ale metalelor (stări de oxidare, caracter reducător)

Bibliografie

Note de curs

V. Pop, Introducere in chimia metalelor, Ed. Universitatii din Bucuresti, cap. 3 pg. 32-74.

 

Metode generale de obţinere a metalelor

Bibliografie

Note de curs

M.Brezeanu, E.Cristurean, A.Antoniu, D.Marinescu, M.Andruh – Chimia metalelor, Ed.Academiei, 1990, p. 33-41; 73-75; 90-92

 

Tipuri de izomerie a combinatiilor complexe: izomerie geometrica, izomerie optica, izomerie de legatura, izomerie de ionizare, izomerie de hidratare; Exemple

Bibliografie:

Notele de curs.

C. I. Lepadatu, M. Andruh, Forma moleculelor anorganice, Editura Academiei, Bucuresti, 1998, pag. 225-227.

Geometrii si numere de coordinare (numerele de coordinare 2-6).

Bibliografie:

Notele de curs.

M. Brezeanu, E. Cristurean, A. Antoniu, D. Marinescu, M. Andruh, Chimia metalelor, Editura Academiei, 1990, pag. 282-289.

 

 

CHIMIE ORGANICĂ

 

Reguli de nomenclatura IUPAC pentru compusii organici cu functiuni simple

Bibliografie si precizari:

- derivati halogenati, alcooli si fenoli, aldehide si cetone, acizi carboxilici, nitroderivati, amine, se gasesc la fiecare clasa de compusi mentionati. M.Avram, vol.I, p: 407-408; 457-458; 488-489; Vol. II, p: 32-33; 80-81; 110-111; 210-211.

 

Izomeria geometrica si optica (enantiomerie)

Bibliografie si precizari:

Izomeria geometrica este tratata la capitolul alchene, iar cea optica (enantiomeria) la capitolul stereochimie. M.Avram, vol. I, p: 144-146; 369-401.

 

      3. Reactii de aditie ale grupei carbonil

Bibliografie:

            1. M.Avram, vol. II

 

4. Compusi heterociclici pentaatomici cu un heteroatom. Structura si caracter aromatic

Bibliografie:

            1. M.Avram, vol. II

 

5.  Reactii de substitutie la arene

Bibliografie:

            1. M.Avram, vol. I

 

 Structura monozaharidelor. Exemple

Bibliografie:

1. M.Avram, vol. II

 

 

 

CHIMIE FIZICĂ

 

Interpretarea cinetico-moleculară a parametrilor ecuaţiei Arrhenius

Semnificaţia molecularităţii şi ordinului de reacţie

Bibliografie

Dumitru Oancea "Modelarea cinetica a reactiilor catalitice", editura All, 1998 pag 57-67 (din capitolul 2.1)

 

Orbitale moleculare. Caracter liant şi antiliant

 Bibliografie

G. Murgulescu "Introducere in chimia fizica", vol. I,1, p. 427-432, Ed. Academiei, Bucuresti, 1991.

 

 

Energia internă și entalpia unei reacții chimice

 Sensul de evoluţie a unui proces fizico – chimic în raport cu potenţialul chimic

Bibliografie

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică, Editura Universităţii Bucureşti, 2007, pag: 58 - 62; 146 – 149.

Viorica Meltzer – Termodinamică Chimică Aplicată în Biochimie, Editura Universităţii Bucureşti, 2000, pag: 53 – 57; 184 – 186;

 

Ecuatia Nernst – semnificatie termodinamica si cinetica, aplicabilitate

Bibliografie

C. Mihailciuc; Electrochimie, în limba franceză, Editura Universitaţii Bucureşti, 2001, Bucureşti; pg. 67-69 si 151-152

C. Mihailciuc; Electrochemistry, în limba engleză, Editura Universitaţii Bucureşti, 2006, Bucureşti;  pg. 60-64 si 179-180

C. Bendic, V. Meltzer, C. Mihailciuc; Chimie Fizică-Structură şi spectroscopie moleculară, Termodinamică, Cinetică chimică, Electrochimie, Coloizi, Editura Universitaţii Bucureşti, 2005, Bucureşti; pg. 334-337 si 391-393

 

CHIMIE ANALITICĂ

 

1. Solutii tampon de pH; definitie, discutarea sistemelor NH4+/NH3 si CH3COOH/CH3COO- in concentratii 1M

Bibliografie

L.Vladescu, Echilibre omogene in chimia analitica, Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 2003 (pg. 100;103-108).

 

2. Alegerea reactivului titrant si a indicatorului de pH in titrarile acido-bazice

Bibliografie

L.Vladescu, Echilibre omogene in chimia analitica, Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 2003 (pg. 109-112;142-145).

 

3. Electrozi reversibili in raport cu ionul de hidrogen (electrodul de hidrogen; electrodul de sticla)

Bibliografie

I.Gh.Tanase, Analiza instrumentala, partea I, Tehnici si metode electrometrice, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2007 (pg. 144-147; 156-160).

 

 

 

 

4. Legile absorbtiei luminii folosite in analiza cantitativa

Bibliografie

I.Gh.Tanase, Analiza instrumentala, partea a II-a, Tehnici si metode spectrometrice, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2007 (pg. 12-19).

 

5. Influenta pH-ului asupra coeficientului de distributie a unei specii slab acid HX

Bibliografie

V.David, A.Medvedovici, Metode de separare si analiza cromatografica, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2008 (pg. 59-61).

 

6. Marimi fundamentale in cromatografie (retentie; eficienta; selectivitate; rezolutie)

Bibliografie

            V.David, A.Medvedovici, Metode de separare si analiza cromatografica, Ed. Universitatii din Bucuresti, 2008 (pg. 138-140).

A.Medvedovici, F.Tache, Notiuni fundamentale si marimi caracteristice in cromatografie, Editura Universitatii din Bucuresti, 1997, p. 31-32; 34; 37; 48-52).

 

 

CHIMIE TEHNOLOGICĂ ŞI CATALIZĂ

 

1. Tratamentul apelor potabile si industriale

 Bibliografie: 

 A. Urda, E. Angelescu, I. Sandulescu, Chimie Tehnologica Generala, partea I,   Editura Universitatii din Bucuresti, 2002, p. 60 – 82.

 

2. Etapele procesului catalitic in cataliza heterogena

Bibliografie: 

a.  I.C. Marcu, Principiile Catalizei Eterogene, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004, p. 9–29.

b.  E. Angelescu, A. Szabo, Cataliza eterogena, Editura Briliant, Bucuresti, 1998, p. 20–27, 81–111.