Precizări privind desfășurarea PROBEI SCRISE a examenului de licență

 

Luni, 28 iunie 2021, ora 9:00  se va desfășura Proba 1 – scrisă – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – a examenului de finalizare a studiilor de licență.

Conform deciziei Consiliului Facultății de Chimie – se va susține în varianta față în față – cu respectarea normelor de protecție și securitate (măsurarea temperaturii fiecărui candidat la intrarea în amfiteatru; completarea unei declarații pe proprie răspundere din partea fiecărui candidat, din care să reiasă că nu a luat contact în ultimele 14 zile cu persoane infectate, aflate în carantină sau izolare; purtarea măștii faciale, păstrarea distanței fizice prin ocuparea de către studenți doar a locurilor marcate din amfiteatru, dezinfectarea pardoselilor și suprafețelor de lucru din spațiul în care are loc examenul, înainte de accesul candidaților).

La intrarea în amfiteatru se va realiza triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii.

Accesul în amfiteatru se va face începând cu ora 8:30, pe baza cărții de identitate proprii.

Candidații vor completa declarația de consimțământ informat, pe care o vor preda la intrarea în sala de examen.

 

Declarație consimțământ informat - se descarcă de la adresa:

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/examene/2211-examen-finalizare-studii-de-licenta-sesiunea-iunie-2021