UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

COMISII EXAMEN DISERTAŢIE

sesiunea Iunie 2021 / Septembrie 2021 / Februarie 2022

 

Programul de studii: CHIMIA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE

 Preşedinte:

Prof. dr. Andrei-Valentin MEDVEDOVICI (Ch. Analitică)

 Membri:

Conf. dr. Elena-Mihaela BADEA (Ch. Anorganică)

Conf. dr. Mădălina SĂNDULESCU-TUDORACHE (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)

Conf. dr. Otilia CINTEZĂ (Ch. Fizică)

Ș.l. dr. Eliza OPREA  (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)

 Secretar:

Ș.l. dr. dr. Dana-Elena POPA (Ch. Analitică)

 

 

Programul de studii: CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE (în limba engleză)

 Preşedinte:

Prof. dr. habil. Simona-Margareta COMAN (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)

 Membri:

Prof. dr. habil. Ioan-Cezar MARCU (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)

Prof. dr. Camelia BALA (Ch. Analitică)

Conf. dr. Marilena CIMPOEŞU (Ch. Anorganică)

Ș.l. dr. Bogdan JURCA (Ch. Fizică)

 Secretar:

Ș.l. dr. Mariana DUCA (Ch. Fizică)

 

                      

Programul de studii: BIOMOLECULE

 Preşedinte:

Conf. dr. habil. Ileana FARCAȘANU (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)

 Membri:

Conf. dr. Rodica OLAR (Ch. Anorganică)

Conf. dr. Lucian ROTARIU (Ch. Analitică)

Ș.l. dr. Mihaela MATACHE (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)

Ș.l. dr. Sorana IONESCU (Ch. Fizică)

 Secretar:

Ș.l. dr. Lavinia RUȚĂ (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)

 

Membri supleanți – comisii disertație :

  1. Conf. dr. Irina ZARAFU (Ch. Org. Biochimie & Cataliză)
  2. Ș.l. dr. Florentin TACHE (Ch. Analitică)
  3. 3  Ș.l. dr. Octavian PAVEL (Ch. Org. Biochimie & Cataliză
  4. Ș.l. dr. Petruța OANCEA (Ch. Fizică)
  5. Ș.l. dr. Ruxandra GHEORGHE (Ch. Anorganică)