Universitatea din București
Facultatea de Chimie
 
EXAMEN LICENȚĂ – PROBA 1
 
Rezultatele PROBEI 1, sesiunea februarie 2019, au fost afișate la avizierul
facultății azi, 11 februarie a.c., ora 14.30.
Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul facultății până mâine,
12 februarie, ora 14.30.