UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE CHIMIE
 
EXAMEN DE DISERTAŢIE- sesiunea februarie 2019 -
 
Programul de studii universitare de master: CHIMIA MEDICAMENTELOR ŞI
PRODUSELOR COSMETICE
 
- PREDAREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE SE FACE LA DEPARTAMENTUL DE CHIMIE ANALITICĂ, PANDURI, LABORATOR 16, ETAJ I, ZILNIC ÎNTRE ORELE 10.00 – 16.00.
 
- SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE VA AVEA LOC
VINERI, 15.02.2019, ORA 9.30, LABORATOR 20, PANDURI.