UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ț

În atenția candidaților care s-au înscris la examenul de licență/disertație

Sesiunea iunie 2018

 

Pentru arhiva electronică, absolvenții înscriși vor trimite pe adresa de email a secretarului de comisie, cu minimum 24 de ore înainte de data susținerii publice a lucrării, următoarele documente:

1. Lucrarea de licență/disertație, în format pdf read only (LL_Nume_Prenume sau LD_Nume_Prenume);

2. Prezentarea power point (prezentare_Nume_Prenume)

3. Cererea pentru susținerea lucrării incluzând aprecierea și acordul îndrumătorului pentru susținerea publică, în format pdf read only, semnată (poate fi în același document cu lucrarea de licență/disertație);

4. Declarația pe proprie răspundere format pdf read only, semnată (poate fi în același document cu lucrarea de licență/disertație);

5. scan documente justificative: participări la conferințe, sesiune de comunicări studențești, articole etc.