Examen de licenţă 2009 – seria Bologna (absolvenţi cu 3 ani) Examenul de licenţă constă din 2 probe:

PROBA 1
O probă scrisă, de cunoştinţe fundamentale, cu următoarea tematică, stabilită de Consiliul Facultăţii de Chimie:

PROBA 2
Susţinerea lucrării de licenţă cu un volum de maxim 25 pagini, redactate cu fonturi Times New Roman 12, la un rând.
Lucrarea de licenţă va conţine o prezentare generală din literatura tematicii alese şi o parte experimentală, stabilită de acord cu conducătorul ştiinţific.
Susţinerea lucrării se va face în faţa unei comisii cu cadre didactice din fiecare catedră de specialitate.

Condiţii de promovare:
La fiecare probă examinarea se încheie prin acordarea unei note; nota de promovare este de cel puţin 5,00 (cinci).
Un examen este promovat dacă probele componente sunt susţinute şi promovate, iar media aritmetică a notelor acordate acestora - media de promovare a examenului - este de cel puţin 6,00 (şase).