EXAMEN DE DISERTAŢIE

Programul de studii universitare de master: 

CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE  

(în limba engleză)

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE VA AVEA LOC

MARŢI, 14.02.2017, ORA 12.00, SALA ETAJ  IV, UNIVERSITATE.