EXAMEN DE DISERTAŢIE

Programul de studii universitare de master: 

POLUAREA CHIMICĂ A MEDIULUI

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE VA AVEA LOC

LUNI, 20 IUNIE 2016,  ORA 12,00, SALA SP1, PANDURI.