EXAMEN DE DISERTAŢIE

 

 

Programul de studii universitare de master: 

CHIMIA MEDICAMENTELOR ŞI PRODUSELOR COSMETICE  

               

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE VA AVEA LOC

MARŢI, 28 IUNIE 2016,  ORA 10.30, LABORATOR 20, PANDURI.