EXAMEN DE DISERTAŢIE

Programul de studii universitare de master:

 CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE  

             (în limba engleză)

 

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE VA AVEA LOC

VINERI, 24.06.2016, ORA 13.00, SALA SP1, PANDURI.