Astăzi, Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii din Bucureşti este constituită din două departamente, o Școala Doctorală şi șapte centre de cercetare în care se desfăşoară o bogată activitate de cercetare pe bază de contracte cu diferiţi beneficiari (MEC, CNCSIS, alte ministere sau institute de cercetare).

Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Chimie este recunoscută pe plan naţional şi internaţional.

   

    Facultatea de Chimie sprijină activitatea unor societăţi ştiinţifice din domeniul chimiei:

  • Societatea de Chimie din România
  • Societatea de Chimie Analitică din România
  • Societatea de Cataliză din România
  • Societatea "Profchim" a profesorilor de chimie din România
  • Asociaţia "EURACHEM" - România

   

    În prezent, preşedinţii unora dintre aceste societăţi ştiinţifice sunt profesori la Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, ceea ce atestă prestigiul de care se bucură şi calitatea ştiinţifică a acestora. Unele dintre aceste societăţi ştiinţifice sunt recunoscute şi afiliate la asociaţii şi uniuni internaţionale:

  • Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată
  • Uniunea Europeană a Societăţilor de Chimie

   

    Profesorii Facultăţii de Chimie fac parte din colegiile de editare ale unor reviste de specialitate de mare prestigiu din ţară şi străinătate. Anual, cadrele didactice ale Facultăţii de Chimie sunt invitate a participa în comitetele de organizare şi în prezidiile unor congrese, conferinţe sau simpozioane interne şi internaţionale.

   

    Facultatea de Chimie colaborează cu alte facultăţi sau departamente din străinătate în cadrul unor programe: TEMPUS, SOCRATES, Japan International Cooperation Agency, COPERNICUS, PHARE, etc. Studenţii Facultăţii de Chimie obţin în cadrul unor programe, burse de studii la diverse Universităţi din străinătate. De asemenea, aceştia îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică în cadrul unor cercuri ştiinţifice studenţeşti conduse de reputaţi profesori ai facultăţii. Unii doctoranzi ai Facultăţii de Chimie au doctoratul în cotutelă.