IN MEMORIAM

 

Prof. Dr. Vasile MAGEARU 

1940 - 2022

Cadrele didactice din Facultatea de Chimie  anunță cu regret trecerea la cele veșnice a Prof. dr. Vasile Magearu în data de 26 noiembrie 2022.

Domnul Prof. Dr. Vasile Magearu absolvent al Facultății de Chimie din Universitatea din București, promoția 1963, obține titlul de Doctor în Chimie în 1969. A fost bursier Fullbright la Universitatea Wisconsin, SUA (1975-1976) și s-a specializat la Universitatea Tehnică din Budapesta (1984). Este cel care a inițiat și dezvoltat, în țară, domeniul biochimiei analitice, al senzorilor și biosenzorilor electrochimici în cadrul Catedrei de Chimie Analitică unde a activat până în anul 2008. 

Ca o recunoaștere a contribuțiilor sale în domeniu, în anul 2003, Academia Română îi decernează Premiul Gheorghe Spacu pentru grupul de lucrări: Senzori și biosenzori în controlul analitic de calitate. Ani la rând a fost titularul cursurilor de Metode de determinare a constantelor analitice și Controlul analitic al proceselor biotehnologice.

Cu dăruire și pasiune a format generații de doctori în chimie, care astăzi sunt personalități marcante la universități din țară și străinatate, institute de cercetare și companii multinaționale.

În perioada 1990 - 2004 a fost implicat și în activități manageriale ocupând funcțiile de prodecan (1990-1992) și ulterior de decan (1992-2004) al Facultății de Chimie, perioadă în care a contribuit la re-organizarea Facultății de Chimie în cadrul Universității din București, fiind promotorul amenajării localului ”Panduri” ca spațiu academic și de cercetare, dar și al dezvoltării corpului profesoral al facultății prin atragerea de cadre didactice tinere. S-a implicat în viața universitară ca susținator activ al specializărilor de Biochimie Tehnologică, Chimia mediului și Radiochimie în învățământul românesc de chimie. În anul 2004 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța pentru întreaga activitate științifică și
didactică și ca susținător constant la nivelul forurilor decizionale al specializării.

Colegii, foștii studenți și doctoranzi l-au cunoscut pe domnul Profesor Magearu ca pe un om vesel, foarte implicat și dedicat Facultății de Chimie din Universitatea din București, fiind preocupat continuu de dezvoltarea acesteia ca instituție academică și de cercetare.

 

Domnul Prof. Dr. Vasile Magearu va rămâne veșnic în amintirea noastră. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

Trupul neînsuflețit va fi depus luni, 28 noiembrie 2022, la ora 12:00, la Capela Bisericii Sfântul Gheorghe din Calea Plevnei nr. 122.  La ora 17:00 se va desfășura Slujba Stâlpilor. 

Slujba de înmormântare va avea loc marți, 29 noiembrie 2022, ora 14:00, la Biserica Sfântul Gheorghe din Calea Plevnei nr. 122 iar înhumarea la Cimitirul din Dămăroaia.