Componenţă:

 

Președinte:  Ș.l. dr. Delia-Laura POPESCU

Membri:

Prof. dr. habil. Simona-Margareta COMAN

Conf. dr. habil. Ileana-Cornelia FĂRCĂȘANU

Conf. dr. Iulia-Gabriela DAVID

Ș.l. dr. Teodora STAICU