este o comisie a facultății (membrii comisiei nu au funcții administrative și nu sunt membri ai Consiliului Facultăţii, au grad didactic de conferențiar sau profesor)


Componenţă:

 

Conf. dr. Mirela CĂLINESCU (Chimie Anorganică)

Conf. dr. Rodica ZĂVOIANU (Chimie Organică, Biochimie și Cataliză)

Conf. dr. Lucian ROTARIU (Chimie Analitică)

Conf. dr. Otilia CINTEZĂ (Chimie Fizică)

Student-doctorand Cristian-Andrei SPÎNU