Foaia de prezență doctorand bursier - aici 

Raport de activitate doctorand bursier - model aici