Etape privind depunerea și susținerea tezei de doctorat