UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

FACULTATEA DE CHIMIE

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

 

Studenţii din anul II – 2012/2013

 

 

 

Programele de studii:

 

 

 

 

 

-         CHIMIE

 

-         BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

 

-         CHIMIA MEDIULUI

 

 

 

 

 

trebuie să depună cereri pentru cursurile opţionale, pe care le vor urma în anul III – 2013/2014. Cererile se depun la secretariatul facultăţii, în perioada 10 – 30 aprilie 2013.

 

Studenţii care nu depun cereri în perioada menţionată, vor fi repartizaţi din oficiu de către conducerea facultăţii.

 

 

 

Repartizarea studenţilor pentru fiecare disciplină opţională se va face în funcţie de opţiuni şi de situaţia şcolară.

 

 

 

Cazurile deosebite vor fi repartizate de către conducerea facultăţii.

 

 

 

ATENŢIE !!

 

Cererile se completeză şi se depun personal!

 

Nu se primesc cereri cu ştersături sau corecturi!

 

Anexă opţionale

Cerere opţionale an II Chimie

Cerere opţionale an II Biochimie Tehnologică

Cerere opţionale an II Chimia Mediului