UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

A N U N Ţ 

Studenţii din anul I – 2023/2024 

Programele de studii:

-       CHIMIE
-       BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ
-       CHIMIE MEDICALĂ
-       CHIMIE FARMACEUTICĂ

trebuie să depună cereri pentru cursurile opţionale pe care le vor urma în anul II-  2024/2025, semestrul I:

1.    Etică și integritate academică

2.    Autorat și diseminarea informației științifice

 Cererile se  depun la secretariatul  Facultății de Chimie, în timpul programului de lucru cu publicul,  până vineri, 19 aprilie 2024.

Cerere cursuri OPȚIONALE - 2024-2025 - anul II - CHIMIE_BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ-CHIMIE MEDICALĂ_CHIMIE FARMACEUTICĂ - AICI

Studenţii care nu depun cereri în perioada menţionată, vor fi repartizaţi din oficiu de către conducerea facultăţii.

Repartizarea studenţilor pentru fiecare disciplină opţională se va face în funcţie de opţiuni şi de situaţia şcolară.

Cazurile deosebite vor fi repartizate de către conducerea facultăţii.

 

ATENŢIE !!

Notă: în conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii de Chimie, pentru fiecare disciplină 1 sau 2, numărul de studenţi repartizați va fi acelaşi în anul II -2024/2025.