ANUNȚ ÎNSCRIERI CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I (INIȚIAL)– pentru învățământul preuniversitar obligatoriu și PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII -  AICI PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I (2023/2024) LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE și SEPTEMBRIE 2023