UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE CHIMIE

A N U N Ţ

Studenţii din anul I - 2022/2023

Programele de studii:

  • CHIMIE
  • BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ
  • CHIMIE MEDICALĂ
  • CHIMIE FARMACEUTICĂ

trebuie să depună cereri pentru cursurile opţionale pe care le vor urma în anul II-  2023/2024, semestrul I:

  1. Etică și integritate academică
  2. Autorat și diseminarea informației științifice

    Cererile se  depun la secretariatul  Facultății de Chimie, în timpul programului de lucru cu publicul,  până joi, 13 aprilie 2023.

Studenţii care nu depun cereri în perioada menţionată, vor fi repartizaţi din oficiu de către conducerea facultăţii.

Repartizarea studenţilor pentru fiecare disciplină opţională se va face în funcţie de opţiuni şi de situaţia şcolară după sesiunea de vară.

Cazurile deosebite vor fi repartizate de către conducerea facultăţii.

CERERE înscriere cursuri opționale - pentru anul II - 2022-2023 - AICI

ATENŢIE !!

Notă: în conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii de Chimie, pentru fiecare disciplină 1 sau 2, numărul de studenţi repartizați va fi acelaşi în anul II -2023/2024.