ANUNȚ ÎNSCRIERI  CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL II (DE APROFUNDARE)– pentru învățământul liceal, postliceal și universitar-

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL II (STUDII UNIVERSITARE DE MASTER)SESIUNEA NOIEMBRIE 2020
PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I (2020/2021) LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2020