Cursuri de certificare pentru profesia didactică, anul universitar 2019/2020
- procedura de înscriere a studenților din anul I master.
Înscrieri: 5-14 noiembrie 2019 la Secretariatul DFP, Complex Leu, corp A, etaj 5, birou 518.