Informații privind organizarea examenului de obținere a GRADULUI DIDACTIC II - sesiunea 25-31 august 2020 aici

Calendarul desfășurării examenului pentru obținerea GRADULUI DIDACTIC II