Echipa TRIPLE BONDS alcătuită din : 
 

Sebastian Cojanu - student anul III - Chimie Medicală 

Andreia Luca  - student anul III - Chimie Medicală 

Robert Botea -  student anul III - Chimie Medicală 

 

îndrumată de doamna conf. dr. Mădălina Săndulescu-Tudorache, mentorul lor,
 
a câstigat prima ediție a concursului  CIVISthon organizat de UB in cadrul Local CIVIS Days.

 

 

FELICITĂRI ȘI MULT SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 
Potențialul Ecologic si Energetic al Captării Emisiilor de CO2 cu Ajutorul Structurilor de Tip MOF