= Facultatea de Chimie =

150 de ani de tradiţie

 


 

 

     Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti şi respectiv a Învăţământului Universitar de Chimie în Bucureşti reprezintă un excelent prilej pentru a aduce un omagiu de preţuire şi gratitudine şcolii care ne-a format şi celor care au slujit-o cu credinţă şi deplină competenţă. Învăţământul universitar de chimie s-a realizat în ultimii 150 de ani în cadrul Facultăţii de Ştiinţe (1863 - 1948) şi în Facultatea de Chimie (1948 - în prezent) ambele din Universitatea Bucureşti. Acest învăţământ a fost slujit de profesori renumiţi, creatori de şcoală şi ştiinţă care, prin munca lor, au lăsat urme adânci şi sigure în ştiinţa chimică românească şi internaţională. Ei ne-au fost profesori, îndrumători, modele şi prieteni; noi urmând drumul deschis de ei, preluându-le rezultatele şi experienţa.

     Cu acest prilej, Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti marchează cei 150 de ani de la înfiinţare, printr-o serie de evenimente aniversare, organizate în perioada 11- 14 iunie 2014. Simpozionul aniversar  dedicat trecutului, prezentului și viitorului Facultății de Chimie cuprinde urmatoarele evenimente:

 

 • 11 iunie 2014 - Secţiune dedicată trecutului şi prezentului Facultăţii de Chimie
 • 12 iunie 2014 - Secţiune dedicată absolvenţilor Facultăţii de Chimie
 • 13 iunie 2014 - Secţiune dedicată elevilor şi studenţilor
 • 14 iunie 2014 - Sesiune festivă a Şcolii Doctorale în Chimie a Universităţii din Bucureşti

 

Invitaţie:

(click pe imagine pentru a descărca invitaţia în format .pdf)

 

Repere istorice:

Decret Alexandru Ioan Cuza

(click pe imagine pentru a o mări)

 

     La 4/16 iulie 2014 se împlinesc 150 de ani de când Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul domnesc de înfiinţare a Universităţii din Bucureşti. Aceasta reunea cele trei facultăţi care funcţionau pe lângă Şcoala Domnească "Sf. Sava", anume Facultatea de Drept, Şcoala Superioară de Filologie şi Şcoala Superioară de Ştiinţe, ultima, înfiinţată în 1863 prin decret semnat de Caimacanul Alexandru Ghica.
 Odată cu înființarea Facultății de Științe în cadrul Universității București (1863) începe să se manifeste interesul pentru un învățământ de chimie aplicată datorită, pe de o parte, caracterului chimiei de știință experimentală și de asemeni dorinței de valorificare superioară a resurselor naturale ale țării, a zăcămintelor de sare, de minereuri, petrol, cărbuni, gaze naturale, materii de origine vegetală și animală.
Această idee a fost susținută timp de peste 80 de ani (1863-1948) de pionierii chimiei românești, profesori în Facultatea de Științe dintre care, cu prețuire și respect ii menționam pe Alexe Marin, primul profesor de chimie din Facultatea de Științe, elev, la Paris, al lui Gay-Lussac și Fermy,  precum si pe Emanoil Bacaloglu, Constantin I. Istrati, Ludovic Mrazec, Grigore Ștefănescu, Lazăr Edeleanu, Gheorghe Longinescu, Ștefan Minovici, Costin D. Nenițescu.
În perioada 1914-1917 curiculla universitară a Facultății de Științe cuprindea discipline de chimie aplicată: cea de Tehnologie Chimică, Chimie Tehnică, Fizico-Chimia și Tehnologia Petrolului.
        Fondatorul recunoscut al școlii superioare de chimie din București a fost Dr. Constantin I. Istrati primul șef al Catedrei de Chimie Organică de la Universitatea București. I-a urmat Prof. Ștefan Minovici și din 1936 Prof. Eugen Angelescu.

 

Date importante:

 • 1863 - sunt înfiinţate Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Litere (prin Decretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nr. 967/8 octombrie 1863);
 • 1864 - se înfiinţează Universitatea din Bucureşti (prin decretul domnitorului Al. I. Cuza, nr. 765, 4/16 iulie 1864);
 • 1906 - infiintarea Institutului de Chimie având specializarile de Chimie Industrială, Chimie Agricolă și Chimie Alimentară;
 • 1919 - s-a constituit Societatea de Chimie din România la care o contribuţie importantă a avut-o prof. Ştefan Minovici, şeful Catedrei de Chimie Organică din Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti şi căruia i-a urmat prof. Eugen Angelescu în anul 1936. Primul preşedinte de onoare al Societăţii de Chimie din România a fost prof. Petru Poni;
 • 1925 - a început construcţia unei noi clădiri cu o arhitectură deosebită, în Splaiul Independenţei nr. 87-89, destinată Institutului de Chimie Teoretică în cadrul Universităţii din Bucureşti;

Fosta cladire din Splaiul Independenţei

 • 1948 – are loc reforma învăţământului, se înfiinţează Facultatea de Chimie;
 • 1977-  se înfiinţează Institutul Naţional de Chimie (redenumire a Institutului de Chimie) în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti care cuprindea Facultatea de Tehnologie Chimică şi Facultatea de Ingineria proceselor chimice (nou creată). În vârtejul reformelor, Facultatea de Chimie cu originea în vechea Facultate de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, se transformă în trei secţii: Chimie, Biochimie şi Chimie Fizică;

Cladire Bd. Regina Elisabeta

 • 1990 - secţia de Chimie redevine Facultatea de Chimie, care a început să funcţioneze din nou la Universitatea din Bucureşti, în corpul D al clădirii din Centru, şi în vechea clădire din Şoseaua Panduri nr. 90, unde s-au amenajat laboratoare pentru Catedrele de Chimie Organică, Chimie Analitică, Chimie Tehnologică şi Cataliză.

 

Program:

     Programul simpozionului (în format pdf) poate fi descarcat de aici.

 

Sponsori:

     Mulţumim sponsorilor pentru sprijinul acordat în organizarea Simpozionului Aniversar:

 

sponsor - CROMATEC PLUS

 

sponsor - STIMPEX S.A

 

 

sponsor - VIOLA TOTAL SRL

 

 

sponsor - APEL LASER

 

 

sponsor - ABL&E JASCO

 

 

sponsor - LABORATORIUM Life Science

 

 

sponsor - ALGIDA UNILEVER

 

sponsor - Societatea Română de Chimie

 

 

 

Discursul Decanului Facultăţii de Chimie