FACULTATEA DE CHIMIE

 

A N U N Ţ

 

  • Cererile de cazare se depun la secretariat, în perioada 4 – 27 iunie 2013, în timpul programului cu publicul.
  • Candidaţii admişi în anul I 2013/2014 la studii universitare de licenţă / master / doctorat vor depune cererile de cazare după afişarea rezultatelor şi confirmarea locului.

ACTE NECESARE:

- cerere tip de cazare (se procură de la secretariatul/de pe site-ul facultăţii);

- 2 fotografii dim. 3/4;

- copie CI;

- pentru cazurile sociale se depun actele doveditoare.

 

Cerere