Tabel nominal - distribuire locuri cazare an universitar 2020-2021 - semestrul I 

 

Începând cu data de 27.09.2020 vă puteți prezenta la administrațiile căminelor unde ați fost repartizați pentru cazarea efectivă, cu excepția studenților repartizați în căminul Stoian Militaru Scara 2, unde cazarea efectivă se va realiza începând cu data de 5 octombrie 2020, dată la care se va finaliza instalarea mobilierului. 

Pentru respectarea regulamentului de protecție a datelor NU sunt trecute în tabel CNP-ul și numărul camerei de cămin.