Locurile repartizate studenților Facultății de Chimie - Cazare in primul semestru al anului universitar 2020-2021 

Repartizarea locurilor de cazare studenților Facultății de Chimie se va realiza conform Procedurii de cazare a UB , Metodologiei privind cazarea în căminele Universității din București și calendarului prevăzut pentru cazare